0321-384916

Hoe zit dat? De bedenktijd?

Snel naar

Hoe zit dat? De bedenktijd?

Na het tekenen van de koopovereenkomst heb je als (particuliere) koper officieel nog 𝟯 𝗱𝗮𝗴𝗲𝗻 𝗯𝗲𝗱𝗲𝗻𝗸𝘁𝗶𝗷𝗱. Dit is wettelijk vastgelegd en hier mag niet van worden afgeweken. De bedenktijd gaat in op de dag nadat je de koopovereenkomst hebt ontvangen. Heb je spijt en begin je te twijfelen? Of moet je toch onverhoopt afzien van de koop? Dan kan je zonder opgaaf van reden binnen deze 3 dagen de koopovereenkomst ontbinden.

Waarom krijgt de koper bedenktijd?

De bedenktijd is in het leven geroepen om de koper te beschermen tegen overhaaste beslissingen. Binnen deze 3 dagen kan de koper bijvoorbeeld nader bouwkundig onderzoek doen en advies inwinnen bij professionals. Wil de koper na deze 3 dagen bedenktijd de koop ontbinden? Dan is de koper een boete verschuldigd ter hoogte van 10% van de koopsom. Zijn er ontbindende voorwaarden opgenomen? Dan kan de koop alleen onder bepaalde voorwaarden worden ontbonden.

En hoe werkt dat met de feestdagen?

Eindigt de bedenktijd op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag? Dan wordt deze verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. De bedenktijd wordt zo nodig zoveel verlengd, dat daarin ten minste twee dagen voorkomen die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn.

 

Heeft een verkoper ook bedenktijd?

Tenzij anders wordt afgesproken in de koopovereenkomst heeft de verkoper helaas niet automatisch recht op bedenktijd. 

Ingewikkeld? Je mag altijd bellen, appen of mailen. Ik leg het je graag allemaal uit! 

Meer Artikelen

Zoekopdracht

Ben je Funda uitpluizen helemaal zat? Of vind je het gewoon fijn dat er ook anders gezocht wordt? Door onderstaand formulier in te vullen kom je in het bestand. Als we dan een huis tegenkomen wat aan jouw wensen voldoet, dan nemen we direct contact met je op!